ga('create', 'UA-86916407-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
banner mới

Đưa xi măng Sông Gianh lên tầm thương hiệu quốc gia.

Tầm nhìn
Đưa xi măng Sông Gianh lên tầm thương hiệu quốc gia.
Sứ mệnh
Trở thành thương hiệu có ý nghĩa và mạnh mẽ, đóng góp xây dựng một tương lai tốt hơn cho ngành xây dựng Việt Nam.
Giá trị cốt lõi
Chúng tôi đề cao sự xuất sắc trong tất cả các hoạt động tham gia.
Chúng tôi không ngừng học hỏi và phát triển.
Chúng tôi tự hào về đất nước, ngành xây dựng, sản phẩm và dịch vụ của mình.
Chúng tôi xem nhân viên chính là các khách hàng của mình.