banner mới

Thứ tư, 03/01/2018

Năm 2017: Tiêu thụ xi măng nội địa tăng 3%

Theo Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ nội địa đạt khoảng 60,2 triệu tấn, tăng 3% với năm 2016.

 Theo Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ nội địa đạt khoảng 60,2 triệu tấn, tăng 3% với năm 2016.

 

Sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ năm 2017 ước đạt 80 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016 và đạt 100% kế hoạch; xuất khẩu xi măng vfa clinker khoảng 18,0 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2016, đạt 120% kế hoạch.

Cả nước hiện có 82 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay vận hành với tổng công suất là 97,64 triệu tấn. Sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 83 - 85 triệu tấn, tăng 4 - 6% so với năm 2017.
 
Quỳnh Trang (TH/ Xây dựng)