banner mới

Thứ tư, 16/01/2019

Caravan site Đà Nẵng

Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một thử”

Chương trình CARAVAN SITE ở Đà Nẵng, Xi măng Sông Gianh dành tặng mỗi công trình mỗi bao xi măng SÔNG GIANH PCB40 để các người thợ, chủ thầu và chủ nhà tự mình cảm nhận trực tiếp không những về chất lượng xi măng, mà còn bao bì sản phẩm được cải tiến một cách vượt trội.

* Cường độ xi măng Sông Gianh 45 MPA , hoàn toàn yên tâm khi sử dụng hạng mục đúc đổ.
* Bao bì sản phẩm 3 lớp không xăm lỗ, giúp bảo quản xi măng được tốt hơn.

Một số hình ảnh của caravan Đà Nẵng:

                                                                      Treo banner tại công trình nhà dân

                                     Gửi tờ rơi và tư vấn cho thợ, thầu đang làm về Xi măng Sông Gianh

          Xi măng Sông Gianh gửi tặng mỗi công trình một bao XMSG PCB 40 để cảm nhận về chất lượng

                                                Xi măng Sông Gianh tặng mỗi công trình mỗi áo bảo hộ