banner mới

Thứ sáu, 22/10/2021

TÀI TRỢ XI MĂNG SÔNG GIANH CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂN SINH

Với sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, sáng nay ngày 24/1/2021, Tập đoàn SCG đã tiến hành hỗ trợ xi măng cải tạo đường dân sinh tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Với sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, sáng nay ngày 24/1/2021, Tập đoàn SCG đã tiến hành hỗ trợ xi măng cải tạo đường dân sinh tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Giữ vững tinh thần tiên phong vì cộng đồng, Tập đoàn SCG sẽ luôn tiếp tục cống hiến và triển khai nhiều hơn nữa những chương trình, hoạt động hỗ trợ hướng đến an sinh xã hội tại các tỉnh thành phố.