banner mới

Thứ ba, 22/06/2021

XMSG ỦNG HỘ 300 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TỈNH QUẢNG BÌNH

Xi Măng Sông Gianh Chung tay vì cộng đồng qua việc ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc hỗ trợ Quỹ Vaccine quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm nay ngày 22/6/2021 Xi măng Sông Gianh đã đóng góp 300 triệu đồng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhằm hỗ trợ Quỹ Phòng, Chống COVID-19 của tỉnh.
Hoạt động này cùng với những đóng góp giá trị của doanh nghiệp cho công tác phòng, chống Covid-19 và các dự án cộng đồng trước đó đã một lần nữa khẳng định cam kết bền vững của Xi măng Sông Gianh với cộng đồng địa phương nơi mình hoạt động.