ga('create', 'UA-86916407-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
banner mới

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG GIANH

Quy trình kiểm soát và phòng chống dịch Covid - Kí ban hành: 5 - 2021 - Cập nhật bổ sung: 9 - 2021

I.Quy trình kiểm tra/ sàng lọc nhóm có nguy cơ nhiễm Covid 19.

II.Quy trình kiểm tra/ sàng lọc Trường hợp có người nghi nhiễm Covid 19 khu vực ngoài Nhà.

III.Quy trình xử lí tình huống khi có người nhiễm bệnh trong nhà máy.

IV.Các nhóm hỗ trợ (Nhóm ứng cứu tình huống khẩn cấp, nhóm hỗ trợ) và trách nhiệm của nhóm hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

 

Chi tiết Quy trình kiểm soát và phòng chống dịch Covid tại đây.